ตุรกีใช้ส่วนแบ่งของสิงโตในการส่งออกสินค้าไปยังอิหร่านทางถนน

来源:เว็บไซต์การพนันฟุตบอล author:公乘脔子 人气: 发布时间:2019-07-15
摘要:21 ตุลาคม 2560 13:18 (UTC + 04: 00) 1 438 ตามเทรนด์ สถิติล่าสุดขององค์กรขนส่งอิหร่านพิสูจน์ให้เห็นว่าตุรกีมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังอิหร่านผ่านถนนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตามรายงานขององค์การ

ตามเทรนด์

สถิติล่าสุดขององค์กรขนส่งอิหร่านพิสูจน์ให้เห็นว่าตุรกีมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังอิหร่านผ่านถนนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ตามรายงานขององค์การบำรุงรักษาและขนส่งทางบกอิหร่านระบุว่ารถบรรทุกคิดเป็น 64% ของสินค้าส่งออกไปยังอิหร่านในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

ขนส่งสินค้าประมาณหนึ่งล้านตันถูกนำเข้ามาในอิหร่านผ่านจุดตรวจถนนทั่วประเทศซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในขณะเดียวกันอิหร่านส่งออกผ่านจุดตรวจถนนมีจำนวนสามล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์

ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์น้ำมันคิดเป็น 25% ของการส่งออกของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันคิดเป็นร้อยละ 99 ของการนำเข้าของประเทศ

ในช่วงระยะเวลานี้รถบรรทุกอิหร่านขนส่งสินค้าร้อยละ 69 ของสินค้าส่งออกของประเทศและร้อยละ 44 ของสินค้านำเข้ามาในประเทศ

หมวดหมู่ข่าว

责任编辑:admin